رده بندی کلاسها و هزینه ثبت نام

 • آمادگی
 • اول مبتدی
 • اول پیشرفته
 • دوم
 • سوم
 • چهارم
 • پنجم
 • ششم
 • هفتم
 • هشتم

هزینه ثبت نام

 • یک فرزند 495 دلار
 • دو فردند 940 دلار
 • کتاب 30 دلار

نحوه ارسال هزینه ثبت نام 

چک : دو عدد اکتبر 8 و دسامبر 8  و یا

E -transfer to: icsow1985@gmail.com

تقویم سال تحصیلی مدرسه